ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 2024

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 2024

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2024

 

Απαραίτητη πτοϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ.

Για την απλοποίηση και τη διευκόλυνση της διαδικασίας Συγκέντρωσης Προσφορών αλλά και την Αξιολόγηση τους απο την Επιτροπή του Διαγωνισμού, το ΣΥΚΝΕ θα δεχτεί τις προσφορές σε Ηλεκτρονική και Έντυπη μορφή ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.

Για το σκοπό αυτό έχει κατασκευαστεί εφαρμογή που θα πρέπει να εγκαταστήσετε στον Υπολογιστή σας (Οδηγίες δίνονται παρακάτω). Στους πίνακες της περιέχει τα Είδη που ζητούνται ανά Κατηγορία (Ζητούμενες Προσφορές). Αντίστοιχα για τις προσφορές ειδών πέρα απο τα ζητούμενα δίνεται η δυνατότητα για ελεύθερη υποβολή προσφορών ανά Κατηγορία (Ελεύθερες Προσφορές), καθώς και για Τοπικά Προϊοντα σε ξεχωριστή κατηγορία.

Ολες οι τιμές στα πεδία που θα συμπληρωθούν είναι ΧΩΡΙΣ το ΦΠΑ.

Τα ηλεκτρονικά αποθηκευτικά μέσα στικάκια ή CD ΔΕΝ επιστρέφονται στους υποψηφίους προμηθευτές.

 

Οδηγίες για την Εγκατάσταση της εφαρμογής TendersCall:(Εδώ)

 

 * Παρακαλούμε πρίν προχωρήσετε απεγκαταστήστε και διαγράψτε οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση έχετε πιθανόν εγκαταστήσει από προηγούμενη συμμετοχή! 

 

Οδηγίες για Συμπλήρωση:

Με την εκτέλεση τη Εφαρμογής Συμμετοχής (TendersCall) από την Επιφάνεια Εργασίας ή τον Κατάλογο Εγκατάστασης του Υπολογιστή σας, εμφανίζονται στο αριστερό μέρος οι επιλογές: "Ζητούμενες Προσφορές" και "Ελεύθερες Προσφορές".

Α) Επιλέγοντας (διπλό κλίκ με το ποντίκι) στις "Ζητούμενες Προσφορές" ανοίγουν οι κατηγορίες ζητούμενων ειδών και επιλέγοντας κατηγορία (κλίκ με το ποντίκι) εμφανίζονται στο δεξιό μέρος τη οθόνης τα Ζητούμενα Είδη.

Στο πεδίο Προσφερόμενο Είδος συμπληρώστε τα πληροφοριακά στοιχεία του είδους σας (μαρκα, τυπος, κλπ)

Στο πεδίο Ποσότητα Διάθεσης συμπληρώστε την ποσότητα της συσκευασίας ή του τεμαχίου που το διαθέτετε

Στο πεδίο Τιμή στην Ποσότητα Διάθεσης συμπληρώστε την τιμή της συσκευασίας ή του τεμαχίου που το διαθέτετε

Στην τελευταία στήλη η εφαρμογή υπολογίζει αυτόματα την Τελική Τιμή στη Μονάδα Μέτρησης του Είδους (τιμή ανά κιλό/λίτρο/τεμάχιο κλπ.)

* Σημειώνεται ότι οι τιμές που δίνετε θα είναι τελικές μετά από όλες τις πιθανές (συμπεριλαμβανόμενες) Εκπτώσεις.

 

Β) Επιλέγοντας (διπλό κλίκ με το ποτνίκι) στις "Ελέυθερες Προσφορές" ανοίγουν οι κατηγορίες ελέυθερων ειδών και επιλέγοντας κατηγορία (κλίκ με το ποντίκι) μπορείτε με το σύμβολο (+) ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προσθέσετε όποια είδη επιθυμείτε να διαθέσετε. Εδώ συμπληρώνετε όπως εξηγήθηκε παραπάνω:

Στο πεδίο Προσφερόμενο Είδος συμπληρώστε τα πληροφοριακά στοιχεία του είδους σας (μάρκα, τύπος, συσκευασία, χαρακτηριστικά, κλπ)

Στο πεδίο Ποσότητα Διάθεσης συμπληρώστε την ποσότητα της συσκευασίας ή του τεμαχίου που το διαθέτετε

Στο πεδίο Τιμή στην Ποσότητα Διάθεσης συμπληρώστε την τιμή της συσκευασίας ή του τεμαχίου που το διαθέτετε

Στην τελευταία στήλη η εφαρμογή υπολογίζει αυτόματα την Τελική Τιμή στη Μονάδα Μέτρησης του Είδους (τιμή ανά κιλό/λίτρο/τεμάχιο ΚΛΠ)

Επιπλέον συμπληρώστε τη Μονάδα Μέτρησηςώστε να μην υπάρχει σύγχυση περι της ποσότητας και τους υπολογισμούς ανάδειξης ειδών.

Εάν θέλετε να ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ένα είδος επίλεξτε το και μπορείτε με το σύμβολο (Χ) ΚΟΚΚΙΝΟ να το αφαιρέσετε απο τα είδη που προσθέσατε.

Εκτύπωση:

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει τη συμπλήρωση της προσφοράς σας, Ελέγξτε Επιμελώς τα στοιχεία που έχετε δώσει.

Επιλέγοντας "Εκτύπωση Ζητούμενης Προσφοράς" εμφανίζεται η καρτέλα συμπλήρωσης των στοιχείων σας. Συμπληρώστε με "Προσοχή" εφόσον για το σύστημα μας αποτελούν τα στοιχεία συμμετοχής σας και είναι ΜΟΝΑΔΙΚΑ.

Εν συνεχεία μπορείτε να Εκτυπώσετε την Προσφορά σας, αφού τη δείτε σε Ηλεκτρονική Μορφή (Προεπισκόπιση).

Την Εκτυπωμένη Προσφορά σας αφού την Υπογράψετε και τη Σφραγίσετε μπορείτε πλέον να μας την Υποβάλεται σε Έντυπη Μορφή.

Εφόσον έχετε λάβει μέρος στις Ελεύθερες  Προσφορές, Επιλέγοντας "Εκτύπωση Ελεύθερης Προσφοράς" εμφανίζεται η καρτέλα συμπλήρωσης των στοιχείων σας. Με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται παραπάνω συνεχίστε μέχρι να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Υποβολή:

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει τα προηγούμενα στάδια, επιλέξτε "Δημιουργία Αρχείου Διαγωνισμού", εμφανίζεται και πάλι η καρτέλα συμπλήρωσης των στοιχείων σας προς Επιβεβαίωση. Κατόπιν επιλέγοντας "Εξαγωγή Αρχείου" το πρόγραμμα Αποθηκεύει στο φάκελο της εφαρμογής (C:\SYKNE\TendersCall\) το αρχείο υποβολής σας με όνομα "το ΑΦΜ σας .tml" (πχ 099861857.tml).

Το αρχείο αυτό πλέον μπορείτε να το γράψετε σε CDROM, DVDROM ή USB FLASH DISK και να το συμπεριλάβετε στο φάκελο της προσφοράς σας μαζί με την εκτυπωμένη  σφραγισμένη και υπογεγραμμένη προσφορά σας. 

Σε ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ υποβάλεται τη Φορολογική Ενημερότητα.

Τυχόν Ενστάσεις ή Διευκρινήσεις επί του Διαγωνισμού, υποβάλλονται εντός πέντε (5) ημερών απο την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Μεταβολές - Τροποποιήσεις:

Σε οποιαδήποτε περίπτωση που μεταβάλετε ή τροποποιήσετε την προσφορά σας, επαναλάβετε τη διαδικασία Εκτύπωσης & Υποβολής.

 

Σας Περιμένουμε - Καλή Επιτυχία!

 

 * Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες αναλυτικά και προχωρήστε στην προσπάθεια σας.

 * Για λειτουργική στήριξη καλέστε 2551038444 Επιλογή [4] - Υποστήριξη (λογισμικού)

* Εάν υπάρχουν λειτουργικά θέματα με το υπολογιστικό σας σύστημα (Hardware / Sosftware) ή ενδεχομενα κόστη για τη σωστή λειτουργία του,  ΔΕΝ αφουρούν το ΣΥΚΝΕ.

Designed by Alpha Πληροφορική